urodele metamorphosis: regulatory mechanisms and evolution

jan 26, 2022
admin

den primitiva urodele livscykel representeras av akvatiska larv och terrestriska vuxna stadiermed metamorfos som ett mellanstadium mellan dem. Urodele-utvecklingen åtföljs av den progressiva divergensen mellan larv och vuxen morfologi på grund av den progressiva ackumuleringen av larver och vuxna specialiseringar. Också många vuxna strukturer som i primitiva salamandrar börjar attutvecklas vid larvstadiet, i avancerade urodeler skjuter upp sin utveckling till metamorfos. Som resultat blir metamorfosen i urodele evolution mer komplicerad eftersom varje metamorfsystem genomgår mer komplicerad ombyggnad och fler utvecklingshändelser ackumuleras inom en smal tidsperiod (metamorfos). Parallellt åtföljs urodele-utvecklingen av den ökande betydelsen av sköldkörtelhormoner som metamorfosreglerande faktorer. Rollen av TH är minimal i ontogeni av primitiva salamandrar (hynobiider) och maximal i avancerade (plethodontider).Utvecklingshändelser som i primitiva salamandrar är under icke-hormonell kontroll (mostlikely, epigenetic), skiftas under endokrin kontroll i de avancerade. Denna förändring i regleringsmekanismerna gör det möjligt att eliminera vissa mellanliggande larvstrukturer tidigt nödvändiga asparagenter av epigenetiska interaktioner (t.ex. som induktorer) och förkorta både hela utvecklingsprocessen och metamorf övergång. Dessutom möjliggör det avkoppling av larv-och vuxenutvecklingsprogrammen i vissa metamorfa system

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.