Tsok

gru 4, 2021
admin

Tsok (TYB. ་ ་ ་ ་ ་ , Wyl. tshogs, z Sanskr. gaṇacakra, TYB. ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ) — Ważna praktyka ofiarowania i oczyszczenia wadżrajany praktykowana szczególnie w 10 i 25 dniu miesiąca tybetańskiego.

Znaczenie Tsok

wszystkie praktyki na drodze do stanu Buddy są metodami gromadzenia nagromadzeń zasługi i mądrości oraz oczyszczania naszych zaciemnień. Te dwa procesy akumulacji i oczyszczania idą w parze; w miarę jak gromadzimy więcej zasług i mądrości, nasze zaciemnienia automatycznie maleją.

jak już wspomnieliśmy wcześniej, tajemna Mantra Wadżrajana zawiera niezliczone umiejętne i potężne metody, które, jeśli będą praktykowane we właściwy sposób, mogą sprawić, że proces akumulacji i oczyszczenia będzie niezwykle szybki i bezpośredni. Jedną z takich metod jest praktyka tsok, która jest przede wszystkim praktyką oferowania. Nie jest to jednak tylko praktyka ofiarowania; jest to również potężna metoda oczyszczania naszej samayi. Czasami mówi się, że najlepszą metodą oczyszczenia samaji jest ofiara z ognia, a praktyką tsok jest 'wewnętrzna ofiara z ognia.”Tsok jest bardzo bogatą praktyką o wielu warstwach znaczeniowych i może być praktykowana na różnych poziomach. Mówi się, że jako zwykłe istoty jesteśmy tylko w stanie naśladować prawdziwą praktykę tsok, którą wykonują Dakowie i Dakini.

sanskryckim słowem dla praktyki tsok jest ganaczakra, która po tybetańsku jest ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ tsok kyi khorlo. Słowo་་, Tsok oznacza „nagromadzenie” lub „zgromadzenie, zgromadzenie lub grupę”, a słowo་་, khorlo dosłownie oznacza ” koło.’Więc dosłowne tłumaczenie jest czymś w rodzaju 'koła akumulacji.”Według wielkiego mistrza Jamgöna Kongtrula termin ten odnosi się do wewnętrznego poziomu praktyki tsok i do generowania rozległych „zgromadzeń” błogości, które są jak „koła”, które przecinają sieć naszych złudnych myśli i skażonych emocji.

cztery Zgromadzenia

nauki wyjaśniają, że „tsok” odnosi się do czterech różnych rodzajów zgromadzeń, tych z:

 • 1. praktyków,
 • 2. oferując substancje,
 • 3. bóstw, oraz
 • 4. Zasługa i mądrość.

Zgromadzenie praktykujących

w naukach jest to znane jako „Zgromadzenie szczęśliwych jednostek”, ponieważ tylko istoty o największym szczęściu mogą spotkać się i praktykować ścieżkę Wadżrajany. Mężczyźni i kobiety praktykujący tantrę zbierają się, aby celebrować święto tsok w dziesiąty dzień woskowania księżyca i dziesiąty dzień słabnącego księżyca, a także w specjalne rocznice w kalendarzu buddyjskim.

Tsok może być również ofiarowany z wdzięcznością, gdy tylko uzyskamy oznaki osiągnięcia w naszej praktyce lub w celu oczyszczenia, gdy pojawią się oznaki upośledzenia lub złamania samaji.

ważną częścią praktyki jest czysta percepcja, więc każdy jest postrzegany zgodnie ze swoją oświeconą naturą—wszyscy praktykujący mężczyźni są Dakami, którzy ucieleśniają umiejętne środki, a wszystkie praktykujące kobiety są Dakini, którzy są ucieleśnieniem mądrości.

jest powiedziane w tantrach, że mężczyźni praktykujący powinni siedzieć po prawej stronie, a kobiety po lewej stronie, naprzeciwko siebie, z mistrzem Wadżry w centrum i twarzą do Zgromadzenia. Praktykujący powinni nosić najlepsze ubrania, aby zapewnić pomyślne połączenie dla gromadzenia zasług.

niektórzy mistrzowie twierdzą, że praktykujący powinni siedzieć w kolejności starszeństwa, zgodnie z tym, kiedy po raz pierwszy otrzymali inicjację do Wadżrajany, lub zgodnie z ich poziomem doświadczenia i realizacji oraz ich cechami jako praktykującego.

najlepiej jest mieć taką samą liczbę mężczyzn i kobiet praktykujących, ponieważ symbolizuje to równowagę umiejętnych środków i mądrości.

powinniśmy uważać to miejsce, gdzie zbieramy się nie jako zwykły pokój czy budynek, ale jako święte miejsce, gdzie Guru Rinpocze sam praktykuje święto tsok, w towarzystwie nieskończonych Daków i Dakini.

The Gathering of Offering Substances

jest to tradycyjnie określane jako Zgromadzenie ” rozkosznych substancji.”

odnosi się do jedzenia i picia, które będą oferowane przez praktykujących podczas praktyki. Mówi się, że jadalne substancje reprezentują umiejętne środki, a płyny reprezentują mądrość. Ważne jest, że oferta zawiera wiele różnych substancji, zwłaszcza, mówi w tantrach, mięso i alkohol.

nauki podkreślają również, że powinniśmy być hojni w naszych ofertach, a nie ofiarowywać tylko niewielką ilość ze skąpym nastawieniem. Powinniśmy starać się unikać zanieczyszczania darów ograniczonymi pojęciami dualistycznymi, myśląc, że coś jest zbyt dobre lub zbyt drogie do zaoferowania, lub nawet, że coś jest zbyt brudne lub nieczyste, lub oferując tylko rzeczy, które lubimy i pomijając wszystkie rzeczy, których nie lubimy.

ważne jest, abyśmy traktowali substancje jako ofiary, a nie jako zwykłe jedzenie i picie. Przewidywanie jedzenia lub picia tsok jest tym, co mówi w praktyce Narak Kong Shak jest zachowaniem „tsok wolf”. Kyabjé Dilgo Khyentse Rinpocze powiedziałby, że obejmuje to również przynoszenie kubków i talerzy wraz z ofiarami, co pokazuje, że już myślimy o ich spożyciu.

Zgromadzenie bóstw

tradycyjnie nazywa się to ” zgromadzeniem bóstw, które są źródłem osiągnięć. Słowo „Zgromadzenie” oznacza, że nie składamy ofiary tylko jednemu bóstwu, ale całej mandali, a nawet kilku mandalom bóstw, z których każda składa się z głównego bóstwa wraz ze świtą. Ważne jest, abyśmy mieli jakiś obraz-posąg, obraz thangka lub zdjęcie mandali lub naszego własnego głównego mistrza-ilekroć oferujemy tsok, jako wsparcie dla praktyki.

zebranie zasług i mądrości

ostateczne zebranie jest wynikiem trzech pierwszych. Praktyka tsok jest bardzo potężną metodą gromadzenia zasług i mądrości.

definicje zasługi są różne, ale w prostych słowach możemy myśleć o praktykach gromadzenia zasługi jako o bardziej pojęciowych aspektach praktyki—wizualizacji, generowaniu oddania i współczucia, oferowaniu, spowiadaniu się itd.—a praktyki gromadzenia mądrości są aspektami bardziej niepojęciowymi, takimi jak rozpuszczanie wizualizacji.

na głębszym poziomie gromadzimy zasługi, nie chwytając się niczego podczas praktyki, a gromadzimy mądrość, pozostając przy niepojęciowym odwołaniu.

korzyści z praktyki Tsok

główną korzyścią praktyki tsok wymienioną w tantrach jest nagromadzenie zasług z konceptualnym skupieniem, jak również nagromadzenie mądrości ponad skupieniem. Nie ma większej korzyści niż to.

w termach znajdujemy również wzmiankę o niewyobrażalnych korzyściach. Na przykład mówi się, że sam Guru Rinpocze przyjdzie i pobłogosławi praktykujących tsok lub że miejsce, w którym odbywa się tsok, stanie się dokładnie takie samo jak niebo Zangdokpalri Guru Rinpocze. A Yeshé Tsogyal powiedział, że ćwiczenie tsok tylko raz zamyka drzwi do niższych odrodzeń. Mówi się również, że choroba, głód i wojna zostaną spacyfikowane, a wszystkie życzenia praktykujących zostaną spełnione bez najmniejszej przeszkody.

Notki &

 1. Zobacz Gyalwa Changchub i Namkhai Nyingpo, Lady of the Lotus-Born: The Life and Enlightenment of Yeshe Tsogyal, translated by Padmakara Translation Group, Shambhala 1999, s. 204.

Nauki dane Rigpie Sangha

wiele nauk o tsok zostało przekazanych Rigpie Sangha, w tym:

 • Khenpo Palden Sherab, Rigpa Londyn, 14 maja 1985
 • Nyoshul Khen Rinpocze, Tenby, Walia, 26 marca 1986
 • Kyabjé Penor Rinpocze, Londyn, 18 listopada 1988
 • Orgyen Tobgyal Rinpocze, Lerab Ling, 13 lipca 2002
 • Sogyal Rinpocze, Lerab Ling, 9 sierpnia 2012

dalsza lektura

 • Przewodnik po praktyce Wadżrajany dla Rigpy Sanghi (Lodeve: The Tertön Sogyal Trust, 2006), Section 6. „Tsok” (na podstawie nauk Orgyena Tobgyala Rinpocze, z dodatkami Kyabjé Trulshik Rinpocze i Khenchen Pema Tsewang).
 • Znaczenie Tsok i jak po prostu praktykować Tsok (Lodeve: The Tertön Sogyal Trust, 2007)
 • Gonpo Tseten Rinpocze, bukiet Udumbary czyli życie Guru Rinpocze i znaczenie Ofiary Tsog(1981)
 • LotsawaHouse-tag.png Seria Tsok na Domu Lotsawa
 • sto tysięcy ofiar Tsok przez Orgyena Tobgyala Rinpocze
 • Modlitwa Dakini Tsok przez Orgyena Tobgyala Rinpocze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.