de mensheid in twijfel trekken: de Jehovah ’s Getuigen’twee-getuige regel’

dec 17, 2021
admin

de versterking van de wet stimuleren

dit artikel is een van de minst favoriete onderwerpen waarover geschreven moet worden. Ik heb echter geen andere keuze, want ik ben een groot voorstander van onderwijs.

toen ik ongeveer veertien jaar oud was maakte ik voor het eerst kennis met de Jehovah ‘ s getuigen toen ze op mijn deur aanklopten. Ik ben opgevoed om niet bang te zijn voor andere religies en om me aan te passen als het nodig is, wat ik deed door mijn deur open te houden.

we hadden een aangenaam gesprek. “Is het goed als we over een week terugkomen?”vroegen de jonge man en vrouw. Wie ben ik om nee te zeggen, dus ik zei: “Tuurlijk, waarom niet.”Ik bracht de rest van die zondagmiddag door met het lezen van het materiaal dat ze me gaven.

ik ben hun vriendelijkheid nooit vergeten. Dat is zeker een van de eerste dingen die je zal opvallen als je in contact komt met Jehovah ‘ s Getuigen: hun vriendelijkheid. Ik was echter geschokt toen ik meer over deze gemeenschap leerde en voelde daarom de noodzaak om dit artikel te schrijven.

eerste dingen eerst: wij als mensen zijn vrij om elke vorm van religie te beoefenen. Ik geloof niet in de argumenten die zeggen dat we religie moeten verbannen. ‘Religie gaat gepaard met ellende’, is niet iets waar ik in geloof. Er zullen immers altijd factoren zijn die mensen dwingen om met elkaar te leren leven. Religie of geen religie. Adequaat en passend leiderschap is essentieel om dit zo succesvol mogelijk te maken.

problemen in de samenleving doen zich alleen voor wanneer (religieuze) handelingen gerechtvaardigd zijn voor onzuivere doeleinden. Of nog erger: om misdaden te legaliseren en wanneer bewustzijn en moraliteit ontbreken.

het thema van dit artikel is de “twee-getuige-regel” en is van toepassing op bovengenoemde.

de “twee getuigen-regel” houdt in dat wanneer er geen twee getuigen zijn van een misdrijf zoals seksueel misbruik, men niet naar behoren zal handelen door niet onmiddellijk de autoriteiten te bellen.

als er geen twee getuigen zijn van een misdrijf, moet de zaak worden opgelost door Jehovah, volgens de Jehovah ‘ s Getuigen. Hier is Jehovah de naam voor God. Ook al beweert de Gemeenschap dat zij de slachtoffers ertoe aanspoort aangifte te doen van het misdrijf en dat zij kindermisbruikers niet beschermen, de realiteit zegt ons helaas iets anders. Onlangs werd tijdens een groot proces in Australië het volgende onthuld:

” het onderzocht ook bewijsmateriaal uit dossiers van de organisatie die beschuldigingen, rapporten of klachten over seksueel misbruik van kinderen door 1.006 leden van de organisatie registreerden.

de Koninklijke Commissie stelde vast dat kinderen in de Jehovah ‘ s Witness organisatie onvoldoende beschermd zijn tegen het risico van seksueel misbruik van kinderen en gelooft niet dat de organisatie adequaat reageert op beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen.”Bron: https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-studies/case-study-29-jehovahs-witnesses

de gevolgen van deze’ twee-getuige-regel ‘ zijn drastisch en ingrijpend. Niet alleen zullen de slachtoffers, meestal veel onschuldige kinderen en tieners, voor het leven getekend worden, de Gemeenschap zal ook broeinest zijn voor zedendelinquenten en pedofielen. Omdat men de misdaad niet onmiddellijk meldt zullen de daders ook in staat zijn om kort daarna een andere misdaad te plegen.

Hoe kan een kind twee volwassen ogen getuigen van seksueel misbruik van kinderen.

op lange termijn zullen de leden en slachtoffers hun religie loslaten en stoppen met in God te geloven. Allemaal omdat de naam van God ongepast en op een ongerechtvaardigde manier wordt gebruikt. De stelling dat de ’twee-getuige-regel’ is afgeleid van een vers in de Bijbel moet worden verworpen. Er is geen bindende interpretatie van verzen in geschriften waaruit we kunnen aannemen dat God misdaden ondersteunt.De zuiverheid van religie is onschuldig, maar religie die gepaard gaat met misdaad is giftig en alarmerend.

Jehovah ‘ s Getuigen zijn bang dat hun gemeenschap zal worden belasterd wanneer dit soort zaken buiten hun kring worden besproken. Hun beleid is dat, na een incident, een slachtoffer aan drie ouderen moet uitleggen wat er precies is gebeurd. Echter, deze ouderen weten niets van slachtoffer of juridische ondersteuning. In plaats van het slachtoffer na een traumatische ervaring de juiste ondersteuning te bieden, zal het slachtoffer dubieuze vragen over het incident moeten beantwoorden. De dader zal worden vrijgelaten met een waarschuwing en zal niet uit de Gemeenschap worden gegooid als hij berouw toont.

berouw tonen is voor volwassenen met gezond verstand die weten wat het woord ‘berouw’ betekent. Niet voor zedendelinquenten die moeten worden behandeld door professionals en deskundigen om hen te helpen zich te ontdoen van hun zieke geest.

met hun beleid kiezen de Jehovah ‘ s Getuigen ervoor om in een roze bubbel te leven; denken dat ze slim genoeg zijn om dit soort gevallen van seksueel misbruik op te lossen, in plaats van de waarheid onder ogen te zien. De realiteit is dat er beschuldigingen, meldingen of klachten zijn van seksueel misbruik van kinderen door 1.006 leden van de organisatie en daar is niets aan gedaan. De ’twee-getuige-regel’ bestaat nog steeds. En dit gebeurt overal.

De Wachttoren is de belangrijkste juridische entiteit die wereldwijd door Jehova ‘ s Getuigen wordt gebruikt om doctrines voor de groep te leiden, te beheren en te verspreiden. De Wachttoren bezit een enorme controle over zijn leden en is voornamelijk verantwoordelijk voor al hun beleid.Deze arrogantie van binnen de gemeenschap tegenover buitenstaanders, die alleen maar proberen te doen wat juist is, kan niet worden beloond door hun dubbelzinnige beleid te aanvaarden. Elke dag neemt de lijst van slachtoffers toe vanwege deze regel. Daarom werken we graag aan een oplossing.De eerste logische stap zou zijn om duidelijk te maken dat het beschermen van kindermisbruikers een misdrijf is. Maar tegelijkertijd is dit niet genoeg. Het probleem kan ook worden gevonden in de vicieuze cirkel als Jehovah ‘ s Getuigen geloven dat ze boven de wet mogen leven.

volgens een ex-Jehova ’s getuige die de Wachttoren met succes aanklaagde:

” om dit te bereiken, om de slachtoffers te helpen, zullen de slachtoffers moeten weten hoe ze Wachttoren moeten zijn in hun eigen spel. Om iemand te verslaan in zijn eigen spel moet je volledig begrijpen wat dat spel is en hoe Watchtower het speelt.”

hij adviseert om juridische hulp te zoeken, omdat dit een zeer complexe zaak is.

het is moeilijk om met Jehovah ‘ s Getuigen te praten. Ze zien niet de gevaren van deze’twee getuigen regel’. Het is onze taak, als zogenaamde buitenstaanders, om hen de gevaren van deze regel te laten begrijpen.

met onderwijs, debat en naleving van de wet zetten we een stap in de goede richting.

men moet onderzoeken welke kinderverkrachters beschermd worden door de gemeenschap van de Jehovah ‘ s Getuigen om er zeker van te zijn dat er juridische stappen kunnen worden genomen. We moeten hun beleid verduidelijken en dit moet meer door de wet worden ondersteund. Dit is echter alleen mogelijk als we toegang krijgen tot wat er binnenin gebeurt. Bovendien moeten de leiders bereid zijn om over de problemen te praten. De geheimhouding binnen deze gemeenschap is een teken dat deze kwestie politiek moet worden behandeld.Ik begrijp waarom Jehovah ‘ s Getuigen bang zijn om op te staan en verandering te eisen. Ze zijn bang om eruit gegooid te worden en kennen geen andere plaats dan die ze binnen de Gemeenschap hebben. Echter, als deze regel verandert, zal een van de hoekstenen van deze Religie Uit elkaar beginnen te vallen. Die roze wolk waar ze op leven zal beginnen te vervagen. Zij leerden nooit op God te vertrouwen en op zichzelf te vertrouwen, maar alleen op hun onrechtvaardige (mannelijke) leiders binnen de gemeenschap. En dat is moeilijk voor hen.

maar er is hoop. Door de lopende rechtszaken, de activisten tegen de ’twee-getuige-regel’ en door het werk van alert journalisten is de noodzaak om deze kwestie aan te pakken een zaak van vandaag.De volgende keer dat je Jehovah ‘ s Getuigen tegenkomt op een missie, op straat of aan je deur, vraag hen dan niet naar de inhoud van het leesmateriaal dat ze gratis uitdelen. Vraag hen naar de twee getuigen regel en, nogmaals, hoe een kind kan twee ogen volwassen getuigen van seksueel misbruik van kinderen. Dat is ook hoe jullie kunnen bijdragen om meer licht te werpen op dit vreselijke onderwerp.

vraag hen waarom het aantal zedendelicten in hun gemeenschap toeneemt. Zeg hen dat het geen goede zaak is. Dat dit niet iets is wat God zou willen. Dat er een aantal lopende proeven over zijn. Het is mogelijk dat ze niet eens weten dat dit gaande is.

wees zelf opvoeder en leer anderen die niets van het onderwerp weten. Mensen zouden het licht kunnen zien; het licht der gerechtigheid.

bent u een Jehovah ‘ s Getuige en zoekt u steun? Wanhoop alsjeblieft niet, vraag om hulp. Je bent niet alleen.

voor meer informatie over dit onderwerp:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.