Takeda Til Å Kjøpe TiGenix for €520M

des 14, 2021
admin

Takeda Pharmaceutical sa i dag at Det har avtalt å kjøpe stamcelleterapiutvikler TiGenix for opptil €520 millioner ($632 millioner) i en avtale som er utformet for å styrke kjøperens sent stadium gastroenterologi rørledning og tilstedeværelse i DET AMERIKANSKE spesialitetsmarkedet.

avtalen bygger på et partnerskap mellom selskapene, der TiGenix solgte Til ex-AMERIKANSKE takedas lisensrettigheter for å utvikle Og kommersialisere cx601 (darvadstrocel), en opp til 390 millioner avtale signert i juli 2016.

Cx601 er en suspensjon av allogene utvidede adipose-avledede stamceller. I forrige måned ble Cx601 den første allogene stamcelleterapien som mottok en positiv mening fra European Medicines Agency ‘ S Committee for Medicinal Products For Human Use (CHMP). Denne anbefalingen forventes å være grunnlaget For en markedsføringstillatelse fra Eu-Kommisjonen som forventes i første halvår i år.

Cx601 forventes å være indisert som behandling av komplekse perianale fistler hos voksne med ikke-aktiv / mildt Aktiv Luminal Crohns Sykdom, hvis fistler har vist utilstrekkelig respons på minst en konvensjonell eller biologisk behandling.

I USA er Cx601 gjenstand for en global, pivotal Fase III-studie som vurderer effektiviteten mot komplekse perianale fistler hos pasienter med ikke-aktiv/mildt Aktiv Luminal Crohns sykdom. Takeda sier at det også undersøker regulatoriske registreringer Av Cx601 I Japan, Canada og fremvoksende markeder.

» jeg har hatt muligheten til å jobbe sammen Med TiGenix-teamet gjennom hele samarbeidet og vet at vi har felles mål og variert, men komplementær kompetanse. Jeg er begeistret over utsiktene til å ønske dem velkommen som en del av vår organisasjon,» Andrew Plump, Md, Ph. D., CMO og Cso, Takeda, sa i en uttalelse.

Positive Fase III Resultater

I 2016 trumpet TiGenix resultater Fra FASE III ADMIRE-CD studien som viste en enkelt injeksjon Av Cx601 var statistisk bedre enn placebo i å oppnå kombinert remisjon ved uke 52 i studiens 212-pasient intent to treat (ITT) populasjon, med 54,2% kombinert remisjon ved uke 52 sammenlignet med 37,1% i placebogruppen.

I den 204-pasientmodifiserte ITT-populasjonen av alle pasienter randomisert og behandlet, med minst en effektevaluering etter baseline, viste Cx601 56,3% remisjon ved uke 52 versus 38.6% for placebo, Sa TiGenix.

Takeda har til hensikt å kjøpe 100% av verdipapirene med stemmerett eller gi Tilgang Til stemmeretten Til TiGenix som ikke allerede eies Av Takeda eller dets tilknyttede selskaper til en oppkjøpspris på €1,78 ($2,15) per aksje i kontanter og en tilsvarende pris per American Depositary Share, warrant og convertible bond.

Takeda sa At Det ville diskutere de økonomiske konsekvensene av avtalen i regnskapsåret 2018 konsolidert resultatprognose, som vil bli annonsert I Mai når selskapet holder sin inntjeningskonferanse for slutten AV FY2017.

TiGenix vil bli et heleid datterselskap Av Takeda etter at oppkjøpet er fullført, som forventes i første eller andre kvartal i år. Avtalen har vunnet Støtte Fra TiGenix styre, inkludert administrerende direktør Og ADMINISTRERENDE DIREKTØR Eduardo Bravo.

Også enige om å anbud sine aksjer Er TiGenix største aksjonærer, Grifols Worldwide Operations og regenerative medisin datterselskapet Gri-Cel, som eier en kombinert 14.4% av aksjene.

I tillegg Til gastroenterologi er Takedas to andre områder av terapeutisk fokus onkologi og forstyrrelser i sentralnervesystemet, et Område Takeda signaliserte sin hensikt å styrke gjennom et Opp til$1.2 milliarder Alzheimers sykdom behandling samarbeid Med Denali Therapeutics inked og annonsert separat i dag (se egen historie).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.