aplikace Poisson-Tweedie distribuce v analýze crash frekvence dat

Led 20, 2022
admin

tento článek popisuje studii, která uplatňuje Poisson-Tweedie rozdělení při vývoji modelů crash frekvence. Distribuce Poisson-Tweedie nabízí jednotný rámec pro modelování nadměrných, nedostatečných, nulově nahuštěných, prostorových a podélných údajů o počtu, jakož i více proměnných odezvy podobných nebo smíšených typů. Forma jeho rozptylové funkce je jednoduchá a lze ji specifikovat jako průměr přidaný k produktu disperze a průměr zvýšený na mocninu P. flexibilita Poissonova-Tweedieho rozdělení leží v oblasti P, která zahrnuje kladné hodnoty reálných čísel. Zvláštní případy Poisson-Tweedieho distribučních modelů zahrnují lineární formu negativního binomického (NB1) modelu S P rovným 1,0, geometrický Poissonův (GeoP) model S P rovným 1,5, kvadratickou formu negativního binomického (NB2) modelu S P rovným 2.0 a Poissonův inverzní Gaussovský (prasečí) model S P rovným 3,0. V této studii byla vyvinuta řada modelů s využitím distribuce Poisson-Tweedie bez omezení hodnoty parametru výkonu a se specifickými hodnotami parametru výkonu představujícího modely NB1, GeoP, NB2 a PIG. Byly také zkoumány účinky pevných a měnících se disperzních parametrů (tj. disperze jako funkce kovariátů) na rozptyl a očekávané odhady frekvence srážek. K vývoji modelů byly použity tři roky (2012-2014) údajů o haváriích z městských třínohých zastávkových křižovatek a městských čtyřnohých signalizovaných křižovatek ve státě Florida. Bylo zjištěno, že modely Poisson-Tweedie nebo modely GeoP fungují lépe, když je parametr rozptylu konstantní nebo pevný. S měnícím se parametrem disperze, bylo zjištěno, že modely NB2 a PIG fungují lépe, přičemž oba fungují stejně dobře. Rovněž bylo zjištěno, že hodnoty pevných disperzních parametrů jsou u modelů s vyšší hodnotou parametru výkonu menší. Rozdíly mezi modely v jejich odhadech hmotnostního faktoru, očekávaná frekvence havárie, a potenciál pro zlepšení bezpečnosti nebezpečných míst na základě empirické Bayesovy metody byl také diskutován.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.